تهيه طرح مطالعاتي دفع آبهاي سطحي شهركهاي صنعتي كاشان

مديركل ستاد بازسازي و حوادث غيرمترقبه استان اصفهان از تهيه طرح مطالعاتي دفع آب‌هاي سطحي شهرك‌هاي صنعتي در شهرهاي كاشان، قمصر، نياسر و برزك خبر داد. به گزارش پورتال خبري كاشان منصور شيشه فروش امروز در نشست مديران و كارشناسان حوادث غيرمترقبه شهرستان‌ كاشان در شركت آب و فاضلاب كاشان با اعلام اين خبر گفت : بيش از يك ميليارد ريال براي ايمن‌سازي اين طرح كه شرايط شهرك‌هاي صنعتي را داشته باشند در ‌نظر گرفته شده است. وي افزود : با توجه به لرزه‌خيزي كاشان تهيه طرح لرزه‌خيزي اين شهرستان توسط ستاد حوادث غير ...

نمایش خبر در سایت مبدا