كيوسكهاي مطبوعاتي كاشان ساماندهي مي شوند

مدير عامل سازمان رفاهي ، تفريحي شهرداري كاشان از ساماندهي كيوسكهاي مطبوعاتي شهرستان كاشان درسال جاري خبرداد.محمد خاكسار با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : سازمان در نظر دارد كيوسكهاي مطبوعاتي شهرستان كاشان را از كيوسكهاي غيرمطبوعاتي تفكيك نموده و شرح وظايف آنها ارائه نمايد .وي افزود : كيوسكهاي مطبوعاتي شهرستان كاشان در حال حاضر در كنار فروش مطبوعات اقدام به فروش انواع و اقسام دخانيات نموده و اين اقدام آنان مغاير با ارائه كالاي فرهنگي است .وي با اشاره به برگزاري نشست هايي با صاحبان كيوس ...

نمایش خبر در سایت مبدا