همايش مشاغل در كاشان كليد خورد

اولين همايش مشاغل از امروز تا 7 ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات هنرستان دخترانه فني حرفه اي مرحوم كتابچي آغازشد .كارشناس مشاوره مديريت آموزش و پرورش کاشان به خبرنگار پورتال خبري كاشان گفت : در اولين همايش مشاغل بيش از 200 نفر ازمديران ، معاونين مدارس متوسطه و راهنمايي و مشاورين مدارس شهرستان كاشان با شيوه ها ، چگونگي معرفي رشته ها و و ارائه اطلاعات آشنا مي شوند .حميدرضاكوچكي آشنايي دانش آموزان با مشاغل جامعه ، رشته هاي تخصصي و تحصيلي دبيرستان و رشته هاي دانشگاهي دانشگاههاي شهرستان را از جمله اه ...

نمایش خبر در سایت مبدا