عضو شوراي اسلامي شهركاشان :‌ براي هزينه كردن دست مان توجيب مردم است

عضو كميسبون فرهنگي شوراي شهر كاشان جايگاه شوراي اسلامي شهررا جايگاهي مردمي و منبعث از قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي دانست .به گزارش پورتال خبري كاشان حسين واعظي در سخنراني پيش از خطبه هاي اين هفته نماز جمعه كاشان گفت : شوراهاي اسلامي از اصل هفتم اساسي و مبعث از دو آيه قرآني 37 شورا و 157 آل عمران است . واعظي با اشاره به شرح وظايف عمومي و اقتصادي شوراها گفت : شوراهاي اسلامي جهت تسريع در فعاليتهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، رفاهي و... حوزه فعاليت شان در يك منطقه و يا يك محل است ...

نمایش خبر در سایت مبدا