جشن بزرگ 8888 فارغ التحصيل دانشگاه آزاد واحد نراق در تاريح8/8/88

مدير اموردانشجويي و دبيراجرايي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي نراق از برگزاري جشن بزرگ 8888 فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق با حضور 888 نفر از فارغ التحصيلان اين دانشگاه همزمان با ميلاد علي ابن موسي الرضا در تاريخ 8/8/88 در جوار بارگاه اين امام همام خبرداد . به گزارش پورتال خبري كاشان جواد دهقاني با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : تقارن اين مراسم در تاريخ8/8/88 با تولد علي ابن موسي الرضا (ع) با حضورمقامات عاليرتبه كشوري وخانواده هاي دانشجويان برگزار مي شود . جواد د ...

نمایش خبر در سایت مبدا