جشنواره سراسری عمران باعث ارتقای اقتصادی کشور است

نماينده مردم كاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به وزيران نيرو ، صنايع و معادن و راه و ترابري نوشته است :برگزاری جشنواره سراسری عمران سبب افزايش توان علمی آينده سازان و ارتقای اقتصادی کشور در عرصه عمران و سازندگی ميهن اسلامی خواهد بود . به گزارش پورتال خبري كاشان اصغر گرانمايه پور دراين نامه كه يك نسخه از آن به پورتال خبري كاشان ارسال شده است گفته است :بی شک انجام چنين فعاليت هايی سبب افزايش توان علمی آينده سازان و ارتقای اقتصادی کشور در عرصه عمران و سازندگی ميهن اسلامی خوا ...

نمایش خبر در سایت مبدا