باغ تاريخي فين امشب ساعت 20 برنامه زنده انتخاباتي

معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان مسئولان را به شركت در برنامه زنده انتخاباتي دعوت كرد .به گزارش پورتال خبري كاشان محمد رضوان نژاد با ارسال نامه اي كه يك نسخه از آن در اختيار پورتال خبري كاشان قرارگرفته است از مسئولان ادارات اين شهرستان خواسته است تا به اتفاق خانواده هاي خود در برنامه زنده تلويزيوني انتخاباتي درباغ تاريخي فين شركت كنند . در نامه رضوان نژاد آمده است : اين برنامه در راستاي حضور پرشور و همگاني مردم در انتخابات توسط سيماي مرکز اصفهان اجرا خواهد شد. اين برنامه امروز بعدازظهرر ...

نمایش خبر در سایت مبدا