رييس جمهور آينده بايد مشکلات جوانان را امر ازدواج برطرف سازد

يكي كارگران كاشان امروز در پاي صندوق سيار 130 در محل يكي از كارخانجات كاشان که از رييس جمهور آينده خواست در برطرف کردن مشکلات جوانان براي تسهيل در امر ازدواج توجه بيشتري داشته باشد.امير آذر نوش در گفتگو با پورتال خبير كاشان گفت : رييس جمهور آينده به نظر من بايد در کنار توجه به حقوق مستمري بگيران، توجه به حقوق کارگران را نيز در اولويت قرار دهد. يکي ديگر از كارگران اين واحد صنعتي گفت: تصميم گرفته ام در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنم تا در سرنوشت کشورخودم سهيم باشم. علي قادري يك ديگر ازکارگران اي ...

نمایش خبر در سایت مبدا