10شعبه اخذ راي در کاشان با کمبود برگه تعرفه روبرو شد

معاون استاندار اصفهان و فرماندار کاشان استقبال کم سابقه مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را موجب کمبود برگه تعرفه راي در 10 شعبه اخذ راي اعلام كرد حسينعلي حاجي با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : تعداد 15 هزار برگه تعرفه از ستاد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري استان اصفهان براي رفع کمبود برگه هاي تعرفه درخواست شده که در حال ارسال است. به گفته وي در حال حاضر 7 هزار و 600 برگه تعرفه بين اين شعب توزيع شده است . ...

نمایش خبر در سایت مبدا