احمدي نژاد در كاشان 71 درصد آرا را بدست آورد .

رئيس هيئت اجرايي دهمين دوره رياست جمهوري در كاشان از 71 درصد آرا‌ي مردم شهرستان دارالمومنين كاشان به دكترمحمود احمد‌ي‌نژاد خبرداد . حسينعلي حاجي با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : از 182 هزار و 32 راي ماخوذه اين شهرستان 127 هزار و 771 راي متعلق به دكتر محمود احمدي‌نژاد است كه 71 درصد آرا را شامل مي‌شود. به گفته وي ميرحسين موسوي با كسب 47 هزار و 740 راي 27 درصد آرا، محسن رضايي 3 هزار و 42 راي و مهدي كروبي 734 راي به ترتيب در رده هاي دو تا چهارم قراردارند . رئيس هيات اجرايي دوهمين دوره ر ...

نمایش خبر در سایت مبدا