در كاشان 95 درصد از واجدين شرايط راي درانتخابات شركت كردند

معاون استاندارو فرمانداركاشان گفت : در شهرستان دارالمومنين كاشان 95 درصد از واجدين شرايط راي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت كردند .حسينعلي حاجي در گفتگو با پورتال خبري كاشان گفت : در حوزه انتخابيه شهرستان كاشان از 192 هزار و 147 نفر واجد شرايط راي 182 هزار و 32 نفر در انتخابات شركت كردند . به گفته وي در حوزه انتخابيه كاشان آقابان محمود احمدي نژاد 3/71 درصد، ميرحسين موسوي 6/26 درصد ، محسن رضايي 7/1 درصد و مهدي كروبي %4/0 دهم درصد از كل آرا به دست آوردند .رئيس ستاد انتخابات شهرستان كاشان ...

نمایش خبر در سایت مبدا