دهمين دوره انتخابات رياست جمهور پاك ترين و سالم ترين انتخابات بود

معاون استاندارو فرمانداركاشان از انتخابات روز 22 خرداد سال 88 بعنوان پاك ترين و سالم ترين و برجسته ارين انتخابات انجام شده در شهرستان ياد كرد .حسينعلي حاجي ساعاتي پيش درمراسم جشن ميلاد كوثر درسالن شهداي بسيج شهرستان كاشان با تبريک ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)و روز زن، از حضور پرشور و گرم بانوان در حماسه پر شور انتخابات 22 خرداد ماه قدرداني کرد و حضوربي نظير و پرشورو همه جانبه شهروندان كاشاني در عرصه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي را نقطه عطفي در تاريخ شهرستان كاشان خواند وي با اشاره به حض ...

نمایش خبر در سایت مبدا