بيانيه ناحيه مقاومت بسيج سپاه پاسداران شهرستان كاشان

ناحيه مقاومت بسيج سپاه پاسداران كاشان صبح امروز در رابطه با حماسه 22 خرداد بيانيه اي صادركرد . به گزارش پورتال خبري كاشان در اين بيانيه كه نسخه اي از آن به پورتال خبري كاشان ارسال شده آمده است : انتخابات در هركشوري نماد و تجلي حضور مردم در اداره كشور و از شاخصه هاي مقبوليت نظام سياسي در بين آحاد ملت است .در ادامه اين بيانيه آمده است ، اكنون كشور ما نيز در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي ، دهه اي كه به فرموده مقام معظم رهبري (حفاظه ا...) به دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده قرارگرفته است .در بخش د ...

نمایش خبر در سایت مبدا