120 سفر شهري و روستايي سفيران خدمت شهرستان كاشان

معاون استاندار و فرماندار كاشان گفت :‌ تاكنون سفيران خدمت شهرستان كاشان 120بار راهي سفرهاي شهري و روستايي شده اند . حسينعلي حاجي امروزبا اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : اين سفرها كه به شهرها ، روستاها و محله ها ، حسينيه ها و مساجد شهرستان كاشان بعد از نماز مغرب و عشاء انجام شده است 2 هزار و 560 مصوبه به همراه داشته است .حاجي با بيان اينكه هيچ ادعايي مبني بر اجرايي شدن تمامي مصوبات سفيران خدمت نداريم گفت : مي توانيم ادعا كنيم بطورميانگين نزديك به 80 درصد مصوبات سفيران خدمت شهرستان كاشا ...

نمایش خبر در سایت مبدا