سمينار بك روزه لاپارسكوپي و هيستروسكوپي در دانشگاه علوم پزشكي كاشان

سميناربك روزه لاپارسكوپي و هيستروسكوپي دانشگاه علوم پزشكي كاشان امروز با حضور پزشكان ، جراحان و متخصصان در سالن اجتماعات دانشكده علوم پزشكي كاشان برگزارشد .سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان در گفتگوي اختصاصي با پورتال خبري كاشان هدف از برگزاري سمينار لاپارسكوپي و هيستروسكوپي را آشنايي پزشكان ، جراحان و متخصصان با روشهاي نوين جراحي از جمله لاپارسكوپي و هيستروسكوپي اعلام كرد .دكتر محمدرضا نيكبخت افزود : بعضي از بيماران را مي توان بدون عمل جراحي باز با استفاده ازدستگاه لاپارسكوپي و هيستروسكوپي تو ...

نمایش خبر در سایت مبدا