شهرقمصر به ناوگان شهري متصل شد

8 دستگاه ميني بوس براي جابجايي مسافرين بين شهري كاشان و قمصر در اختيار شهرداري اين شهر قرارگرفت .شهردار قمصر با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت :شهرداري قمصر براي رفاه شهروندان قمصر و كاشان ومسافرين و گردشگراني كه به اين شهر سفر مي كنند تعداد 8 دستگاه ميني بوس خريداري كرده است .وحيد فرخ تبار افزود : اين ميني بوس ها كه از تمامي امكانات روز برخورداراست شهرداري قمصر با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد ريال از محل يارانه هاي سازمان شهرداري هاي كشور خريداري كرده است . وي اظهار اميدواري كرد با اضافه ...

نمایش خبر در سایت مبدا