مشاركت خيرين در ساخت 75 هزار واحد مسكوني

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) كشورگفت : خيرين مسكن ساز در ساخت 75 هزارواحد مسكوني در كشور مشاركت دارند .به گزارش پورتال خبري كاشان حسين انواري امروز در بازديد از طرح ساخت مسكن محرومان در شهرك 22 يهمن كاشان ميزان ميزان مشاركت خيرين را در اين طرح در بخش شهري حدود 70 درصد و در بخش روستايي 20 درصد اعلام كرد و گفت : از اين ميزان 20 درصد بخش شهري فاقد مسكن و مابقي نياز به بهسازي و مقاوم سازي دارند و در بخش روستايي 80 درصد در قالب مقاوم‌سازي است. به گفته وي امسال 55 هزار واحد روستايي و 20 هزار و ...

نمایش خبر در سایت مبدا