افتتاح دانشگاه آزاد اسلامي مركز جوشقان قالي

همزمان با برگزاري كنگره بهشت محمدي در شهر جوشقان و كامو ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي مركز جوشقان قالي از توابع شهرستان كاشان افتتاح شد .به گزارش پورتال خبري كاشان شهردار جوشقان و كامو در اين مراسم گفت : اجراي احداث ساختمان دانشگاه آزاد مركز جوشقان و كامو به پيشنهاد شوراي شهر و شهرداري جوشقان و كامو و توسط شركت صنايع سنگ جوشقان قالي انجام شده است. سيد محمود عبادي با اشاره به وجود معادن سنگ دراين شهر گفت : پيشنهاد و درخواست مردم جهت اختصاص بخشي از درآمد هاي اين معادن و تمايل آنان به سرمايه‌گذاري ...

نمایش خبر در سایت مبدا