مانور آتشنشان كاشان در بازاركاشان

مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري كاشان گفت : مانورآتشنشانان كاشان با هدف آمادگي و آشنايي نيروهاي آتشنشاني با راههاي ورود و خروج بافت قديم شهر در منطقه بازار كاشان برگزار شد .محمد مسعود چايچي امروز با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : اين مانور توسط ايستگاههاي يك و دو اين سازمان و با استفاده از 26 نفر مامورين آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري كاشان برگزار شد .به گفته وي در اين مانور كه به مدت 3 شب به طول انجاميد از دودستگاه خودروي سنگين لطفائيه ،‌ دو دستگاه خودروي امداد و نج ...

نمایش خبر در سایت مبدا