امسال 43 پرونده در ستاد ديه کاشان تشکيل شد

جانشين رييس اداره زندان و اقدامات تاميني و تربيتي کاشان گفت: 43 پرونده در سالجاري در ستاد ديه اين شهرستان تشکيل شد. محمد مزروعي در گفت و گو با پورتال خبري كاشان ، بدهي اين تعداد مددجو را بالغ بر سه ميليارد و 190 ميليون ريال ذکر کرد و افزود: از اين تعداد، 22 نفر با کمک اعتبارات سفر رياست جمهوري، 10 نفر از با مشاوره، شش نفر با وام بانکي و پنج نفر با استفاده از وام ستاد ديه کاشان آزاد شده اند. وي يادآور شد: سال گذشته 297 فقره پرونده با ميزان بدهي 23 ميليارد و 490 ميليون ريال در اين ستاد تشکيل شد ...

نمایش خبر در سایت مبدا