بياييد کاشان را پاس بداريم

بياييد کاشان را پاس بداريم در سالهايي نه چندان دور ، بيشتر مردم شهر از رخدادي که در آن سوي شهر اتفاق مي افتاد به سرعت با خبر مي شدند . اين خبررساني سريع ، بيشتر به صورت سينه به سينه و چهره به چهره بود که شکل رسمي تر آن چاپ اعلاميه يا کارت دعوت يا اختصاص خودرويي براي جارزدن بود . گريزي بزنم به آن روزها ... کاشان ما در چند سال پيش چند چاپخانه کوچک سنتي بيشتر نداشت . مردم شهر و روستاهاي کاشان ، اعلاميه ها يا کارت هاي دعوت خود را در شمارگان محدود به اين چاپخانه ها سفارش مي دادند و اين اطلاعيه ها در ...

نمایش خبر در سایت مبدا