حرفه آموزي بيش از 8 هزار نفر در کاشان

8 هزار و 145 نفر پارسال در کاشان حرفه آموختند . رئيس سازمان فني حرفه اي کاشان در مصاحبه با خبرنگار ما گفت : اين هنرآموزان پارسال آموزش هاي تخصصي فني و خدماتي را در 2 مرکز ثابت و سيار اين سازمان فرا گرفتند و مدرک تخصصي پايان دوره دريافت کردند . محمود الواني افزود : تاکنون 70 درصد از هنرآموزان اين سازمان مشغول به کار شده اند .وي با اشاره به حضور گروههاي آموزشي سيار اين سازمان در شهرهاي قمصر ، نياسر ، برزک و جوشقان قالي و بيشتر روستاهاي کاشان گفت : استقبال خوب و حضور فعال هنرجويان در اين آموزش ...

نمایش خبر در سایت مبدا