با بهينه سازي انرژی سه هزارو100 ميليون بشكه نفت خام صرفه جوئي مي شود

اهميت و لزوم صرفه جوئي در مصرف انرژي كشور مي تواند مشكلات ما را در اين زمينه كاهش دهد . به گزارش پورتال خبري كاشان معاون وزير نفت امروز در دومين همايش نقش انرژي در ساختمان در دانشگاه كاشان ، صرفه جوئي در مصرف انرژي را امنيت ملي خواند و گفت : كشور ما دومين ذخائرنفت جهان را دارد در حاليكه چندمين توليده كننده انرژي در جهان هستيم .مهندس خاقاني درادامه با اشاره به سخنان يكي از كانديدهاي رياست جمهوري آمريكا مبني بر اينكه سد راه مصرف انرژي ايران خواهيم شد گفت :زمان شعار دادن گذشته و بايد دربحث صرفه جو ...

نمایش خبر در سایت مبدا