به زودي بزرگ ترين سايت منطقه اي خودروسازي ايران در كاشان افتتاح مي شود

به زودي با حضور رئيس جمهوري كشورمان، بزرگترين سايت منطقه اي خودروسازي ايران در كاشان به بهره برداري خواهد رسيد. به گزارش پورتال خبري كاشان ، ناصر آقامحمدي مدير اجراي پروژه سايت كاشان، با بيان اين مطلب افزود: براساس طراحي انجام شده و برنامه ريزي صورت گرفته، سالانه 150 هزار دستگاه خورو سواري و وانت در سايت كاشان توليد خواهد شد.وي با بيان اينكه شركت ساميار كاشان با مساحت 318 هكتار، بزرگ ترين پلنت صنعتي ايران به لحاظ مساحتي محسوب مي شود، اظهار داشت: شهر كاشان به دليل دارا بودن پتانسيل هاي نيروي انسا ...

نمایش خبر در سایت مبدا