يك سوم كنگره بين‌المللي بزرگداشت فيض كاشاني به كاشاني ها رسيد

رئيس كنگره بين‌المللي علمي و پژوهشي بزرگداشت ملامحسن فيض كاشاني در دانشگاه كاشان در بازديد از امكانات دانشگاه كاشان ، ميزباني اين كنگره در روز هفدهم آبانماه جاري به دانشگاه واگذار كرد . آيت‌ا... امامي كاشاني در اين بازديد ضمن برشمردن ويژگي‌هاي شخصيت ممتاز فيض كاشاني ، معرفي اين شخصيت بزرگ شيعي به جهانيان، زمينه‌ساز جمع‌آوري و احيا و چاپ آثار و تأليفات ايشان و آشنايي نسل جوان با اين گنجينه‌هاي علم و اخلاق از هدف‌هاي اين كنگره دانست . رئيس دانشگاه كاشان نيز گفت: با حضور فيض‌شناسان و شخصيت‌هاي ب ...

نمایش خبر در سایت مبدا