نخستين عمل هيستروكتومي به روش جراحي لاپاراسكوپي در آران و بیدگل

در دومين روز از برگزاري كارگاه هيستروسكوپي و لاپاراسكوپي در دانشگاه علوم پزشكي كاشان ، براي اولين بار عمل LAVH ( هيستروكتومي (برداشتن رحم ) به روش جراحي لاپاراسكوپي (شكم بسته) با همكاري دكتر زهرا عسگري استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر فريبا مينايي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در بيمارستان تخصصي زنان و زايمان شهيد رجايي آران و بيدگل انجام شد.به گزارش پورتال خبري كاشان سرپرست بيمارستان تخصصي زنان و زايمان شهيد رجايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان امروز در پايان اين عمل در گفتگو با خب ...

نمایش خبر در سایت مبدا