سفر پزشكان متخصص و فوق متخصص ايراني مقيم خارج از كشور به كاشان

گروه پزشكي "نيكي" متشكل از 12 نفر پزشك متخصص و فوق متخصص ايراني مقيم خارج از كشور با هدف ارتقاي علوم پزشكي و پيراپزشكي و همچنين ايجاد ارتباط بين مراكز آموزشي داخل و خارج كشور امروز وارد شهرستان كاشان شد . به گزارش پورتال خبري كاشان گروه پزشكي "نيكي"( network of Iranians for knowledge and innovation) درسفر 3 روزه خود به شهرستان كاشان امروز در اولين روز حضورخود در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نشستي كه با حضور دكترنيكبخت رياست دانشگاه علوم پزشكي كاشان و پزشكان شهرستان كاشان آخرين دستاوردهاي پزشكي در ...

نمایش خبر در سایت مبدا