نشست متخصصان داخلي و ايراني مقيم خارج از كشور فرصتي براي تبادل اطلاعات علمي است

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان نشست مشترك متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور با متخصصين داخلي را بهترين فرصت جهت تبادل اطلاعات علمي بين دانشگاههاي ايران و خارج از كشور دانست .به گزارش پورتال خبري كاشان دكتر محمدرضا نيكبخت در نشست اعضاي گروه آكادميك "نيكي" ( شبكه دانش و نورآوري ايرانيان ) نشست امروز را آغاز راهي براي رسيدن به آرمانهايي كه آرزوي هرايراني باشد .وي اظهاراميدواري كرد ارتباط بين اعضاي گروه آكادميك نيكي و متخصصين داخلي كشور براي هميشه تداوم داشته باشد.دكتر نيكيخت در ادامه با اشاره به ...

نمایش خبر در سایت مبدا