چهارمين بزرگداشت کليم کاشاني

چهارمين همايش " همسفر با پاييز " ويژه بزرگداشت شاعر بلندآوازه " كليم كاشاني " در کاشان آغاز شد . شاعران ، نويسندگان و اديبان سراسر كشور هر سال در اين همايش آثار ادبي و تحقيقي خود را درباره كليم كاشاني ارائه مي کنند . علي رضا شيدا دبير اين همايش گفت : امسال يك هزار و 35 اثر شامل شعر و مقاله از سراسر كشور به دبيرخانه اين همايش ارسال شد که از بين آنها 80 اثر براي ارائه در همايش انتخاب شده است. اين همايش به مدت سه روز با همكاري ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي ، ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ، ...

نمایش خبر در سایت مبدا