آقای عبداللهی چرا و به چه علت ... ؟

گفتگوی اختصاصی حرمت السادات متولی خبرنگار پورتال خبری کاشان با رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کاشان . آقای عبداللهی : چرا پس از دو سال خلف وعده ، موزه ملی کاشان هنوز بازگشایی نشده است ؟ رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کاشان به خبرنگار پورتال خبری کاشان گفت : در صورت اختصاص اعتبارات ملی و حادث نشدن مشکلات جدید ، موزه ملی کاشان تا پایان امسال ، تکمیل ، تجهیز و بازگشایی می شود .محسن عبداللهی " نبود طرحی مشخص و برنامه ریزی از پیش تعیین ...

نمایش خبر در سایت مبدا