استمداد از سازمانهاي بين المللي براي بازگردان محراب مسجد ميرعماد

مدير موزه مردم شناسي كاشان در نامه اي به حضرت آيت الله امامي كاشاني توليت مسجد ميرعماد كاشان خواستار بازگرداندن محراب مسجد ميرعماد كاشان از موزه برلين شددر قسمتي از اين نامه كه يك نسخه از آن به پورتال خبري كاشان ارسال شده است آمده است : مسجد مير عماد بنابر مطالب سند وقفي آن كه حاوي چهار وقفنامه در دوسمت يك طومار 670 سانتيمتري با عرض 33 سانتيمتر است هم اكنون در ساختمان گنجينه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نگهداري مي شود .سيد اكبر حلي در بخش ديگري از اين نامه گفته است : ساختمان مسجد در سال 86 ...

نمایش خبر در سایت مبدا