محوطه تپه شمالي سيلك تبديل به سايت موزه مي شود

رئيس پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي از آماده شدن محوطه سيلك شمالي براي ايجاد سايت موزه خبرداد . به گزارش پورتال خبري كاشان دكترحسن فاضلي نشلي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگارپورتال خبري كاشان گفت : در فصل دوم كاوش كه درمهر ماه سال جاري آغاز خواهد شد كاوشهاي افقي براي ايجاد يك سايت موزه درمحوطه وسيعي ازتپه سيلك شمالي آغاز مي شود . دكتر فاضلي اظهار اميدواري كرد تا آخرفصل كاوش بتواند اولين لايه هاي دست نخورده پيش از تاريخ را براي ايجاد اين سايت موزه شناسايي كند . به گفته وي اين سايت مو ...

نمایش خبر در سایت مبدا