كودكان ايراني خانه خدا را به تصوير كشيدند

كودكان ايراني همزمان با برگزاري مراسم عمره مفرده با قلم هاي رنگي خود در شهر مدينه منوره ، خانه خدا و مسجد النبي را برروي كاغذ ترسيم كردند .مديرفرهنگسراي مهر به پورتال خبري كاشان گفت : بيش از 270 كودك 2 تا 7 ساله از شهرهاي مختلف كشور، خانه خدا و مسجد النبي را در نقاشي هاي خود به تصوير كشيدند و به خالق زيباترين و گوياترين نقاشي ها بعد از داوري جوايزي اهدا شد . وي خاطره نويسي با عنوان خاطرات سبز ، قرآن بخوانيد جايزه بگيريد ويژه سنين 4 تا 9 سال را از ديگر برنامه هاي اين ايام برشمرد .محمد شفافي ، ...

نمایش خبر در سایت مبدا