مدير كل مهد قرآن استان اصفهان : نهج البلاغه با بي مهري رويرو است

مدير كل مهد قرآن استان اصفهان گفت :در جامعه امروزي نهج البلاغه با بي مهري روبرو شده است . به گزارش پورتال خبري كاشان خاكسارامروز در ديدار از موسسه اميرالمومنين شهرستان كاشان با بيان اين مطلب اجراي برنامه هاي متنوع نهج البلاغه در شهرستانها و اجراي طرح حفظ نهج البلاغه را يكي از راهكارهاي ترويج فرهنگ نهج البلاغه در جامع برشمرد . وي عدم زيرساخت ها و امكانات لازم در شهرستان را يكي از مشكلات ترويج فرهنگ نهج البلاغه دانست .خاكسار با اشاره به وجود زمينه هاي همكاري دو جانبه مهد قرآن اصفهان و موسسه اميرال ...

نمایش خبر در سایت مبدا