تصادف امشب بلوار قطب راوندي 4 زخمي بر جاي گذاشت

ساعت 19 امشب برخورد يك دستگاه ريو با يك خاور كمپرسي در بلوار قطب راوندي مقابل شهرك صنعتي راوند منجر به زخمي شدن 4 نفر شد .به گزارش پورتال خبري كاشان در اين تصادف ابتدا كمپرسي خاور با اتومبيل جلوئي خود برخورد مي كند و اتومبيل ريو ميز بعلت سرعت بالا ، عدم رعايت فاصله و عدم توجه به مقابل با انتهاي كمپرسي خاور برخورد مي كند .در اين حادثه كه خسارت سنگيني به خوردو ريو وارد مي شود و هر چهار سرنشين آن زخمي و براي مداوا به بيمارستان منتقل مي شوند . ...

نمایش خبر در سایت مبدا