بسيج دانشجوئی دانشگاههای کاشان از مواضع ضد نژاد پرستانه رييس جمهوري حمايت کرد

بسيج دانشجويي دانشگاه هاي کاشان، با انتشار بيانيه اي، از مواضع ضد صهيونيستي و ضد نژاد پرستانه رييس جمهور انقلابي ايران اسلامي، حمايت کرد. در اين بيانيه که يک نسخه از آن امروز در اختيار پورتال خبری کاشان قرار گرفت ، با اشاره به اختلافات سياسي، درگيري، ناامني و کشتار بيرحمانه مظلومان در کشورها، آمده است: استعمارگر پير و استعمار گر نو به کمک اياديشان با لشکرکشي به سراسر جهان در افغانستان و عراق و آفريقا و ... و حمايت بي حد و حصر از رژيم نژادپرست و مجهول صهيونيستي، عامل اصلي اين فاجعه ها هستند در ...

نمایش خبر در سایت مبدا