تائيد صلاحيت افراد دليلي بر اصلح بودن آنها نيست

عضو هيئت علمی دانشگاه کاشان گفت: تاييد صلاحيت افراد از سوی شورای نگهبان دليلی بر اصلح بودن آنها نيست بلکه اين وظيفه مردم است که اصلح را تشخيص دهند.به گزارش پورتال خبري كاشان حجت الاسلام و المسلمين دکتر محمد اخوان در سومين نشست بسيجيان عضو پايگاههای حمزه سيدالشهداء(ع) و حضرت زينب(س) دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت : برای تشخيص جريان حق از باطل، بايد ضمن داشتن آشنايی کامل با افکار و انديشه های هر جريان، از منطق قرآن بهره بگيريم.دکتر محمد اخوان گفت : امروزه دو جريان اصولگرايان واصلاح طلبان روبه روی هم ...

نمایش خبر در سایت مبدا