حاشيه برنامه زنده انتخاباتي باغ فين كاشان

برنامه زنده تلويزيوني به ويژه اگر در مورد انتخابات باشد و اگر در مكان مصفائي مثل باغ تاريخي فين باشد و چنانچه خانوادگي باشد و بالاخره اگر از تمامي گروهها و احزاب سياسي هم حاضرباشند حال و هوا و حاشيه هاي خواندني و قابل توجهي هم خواهد داشت كه به تعدادي از حاشيه هاي اين برنامه جذاب و زنده تلويزيوني انتخاباتي اشاره مي شود . راهرو اصلي باغ فين منتهي به عمارت شترگلو مملواز صندلي هاي فايبرگلاسي بود كه براي مدعوين در نظر گرفته شده بود . دو طرف اين راه رو در همان ساعات اوليه به اشغال مدوعوين درآمد تا ج ...

نمایش خبر در سایت مبدا