دادستان کاشان: در مجموع 10 مورد تخلف گزارش شده است

دادستان شهرستان كاشان گفت : تا پايان مهلت قانوني تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري فقط سه مورد تخلف به دادستاني شهرستان گزارش شده است .به گزارش پورتال خبري كاشان علي حاج حسني امروز يكساعت بعد از آغاز رسمي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در فرمانداري ويژه شهرستان كاشان در جمع خبرنگاران به اعلام اين خبرگفت : تا اين لحظه سه مورد تخلف توسط ستادهاي تبليغاتي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و هواداران آنها به دادستاني شهرستان و 7 مورد گزارش تخلف به نيروي انتظامي و فرمانداري ويژه شهرستان كاشان گ ...

نمایش خبر در سایت مبدا