انتخابات در شهرستان كاشان توسط 2480 نفردر حال انجام است

معاون استاندار اصفهان و فرماندار کاشان امروز درمحل ستاد انتخابات شهرستان كاشان از حضور همه جانبه مردم كاشان در پاي صندوق هاي راي تقديركرد. به گزارش پورتال خبري كاشان حسينعلي حاجي در نشست با خبرنگاران حضور چشمگير و فعال مردم كاشان در اين دوره از انتخابات لبيك به نداي مقام معظم رهبري و برخاسته از عمق ايمان و بينش سياسي آنهااست . هم اکنون 2 هزار و 480 نفر، در تمامي شعبه هاي شهر و روستاهاي اين شهرستان سرگرم برگزاري انتخابات هستند. به گفته وي اين تعداد نيروها از ساعت اول راي گيري، در 178شعبه اخذ ...

نمایش خبر در سایت مبدا