نونهالان كاشاني بمناسبت روزجهاني كودك ركاب زدند

هفتمين همايش بزرگ دوچرخه سواري نونهالان كاشان به مناسبت روز جهاني كودك امروز صبح در محل مجموعه ورزشي جوان سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان برگزار شد .در اين همايش كه توسط امور ورزش سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان با همكاري هيات دوچرخه سواري شهرستان كاشان برگزار شد بيش از 400 نفر از نونهالان كاشاني در رده هاي مختلف سني شركت داشتند و در پايان به تمامي شركت كنندگان در اين همايش هدايايي اهدا شد . امور ورزش سازمان رفاهي تفريحي شهرداري در توسعه ورزش همگاني در جامعه فعاليتهاي گسترده اي رااز سالها ...

نمایش خبر در سایت مبدا