مسئول كميته فوتسال خواستارتوجه مسئولين به نماينده كاشان شد

حسين فتاح در نامه اي به معاون استاندار و فرماندار كاشان با اشاره به رشته جذاب و پرطرفدار فوتسال در كشورو جهان و همچنين پيروزيهاي غرورانگيز ملي پوشان فوتسال كشورمان در بزريل گفت : تيم فوتسال جهوري اسلامي ايران در بازيهاي جام جهاني با بازيهاي خوب خودشان موجب دلگرمي و شادي هموطنان شدند .در اين نامه كه نسخه اي از آن به پورتال خبري كاشان ارسال شده است آمده است :بي گمان شهرستان کاشان نيز از وجود چنين جوانان برومند و آينده داري خالي نبوده و نيست و تجربه تيم داري چند سال اخير نمايندگان فوتسال کاشان درر ...

نمایش خبر در سایت مبدا