رقابتهاي دوچرخه سواران كاشاني در روزجهاني هواي پاك

مسئول امور ورزش سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان گفت : بمناسبت روزجهاني هواي پاك دوچرخه سواري كاشان به رقابت پرداختند .سجاد مظفري تبار به پورتال خبري كاشان گفت : در اين دوره از رقابتها كه توسط هيات دوچرخه سواري شهرستان كاشان و با مشاركت امورورزش سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان و فروشگاه دوچرخه اميني برگزار شد يكصد ورزشكار اين رشته به رقابت با يكديگر رفتند .به گفته وي دوچرخه سواران كاشاني در اين مسابقات در سه رشته دوچرخه هاي كورسي ، كوهستان ، معمولي به رقابت پرداختند .مظفري تبار افزود : در پ ...

نمایش خبر در سایت مبدا