كاروان شادي موتورسواران هواداران استقلال در خيابانهاي كاشان

طرفداران تيم فوتبال استقلال تهران ديشب در پي پيروزي اين تيم بر پيام خراسان و کسب مقام قهرماني ليگ برتر ايران، در خيابانهاي شهرستان كاشان جشن گرفتند. به گزارش پورتال خبري كاشان شمار زيادي از هواداران تيم استقلال ديشب پس از پيروزي اين تيم بر پيام مشهد و شكست ذوب آهن در اهواز در حاليكه پرچم هاي آبي رنگ اين تيم را به دست داشتند با خودرو و موتور سيکلت در خيابانهاي كاشان به حرکت درآمدند و با به صدا در آوردن بوق خودروها و موتورسيکلتهايشان، کاروان شادي به راه انداختند. همنوايي رانندگان خودروهاي ره ...

نمایش خبر در سایت مبدا