هفته اول بدون مساوي به پايان رسيد

هفته نخست بيست و هشتمين دوره مسابقات فوتبال دسته اول باشگاههاي كاشان جام فتح خرمشهر ياواره شهيد ناصرفكري كاشان با انجام 7 ديدار به پايان رسيد . به گزارش پورتال خبري كاشان هفته نخست اين رقابتها در حالي به پايان رسيد كه با وجود برگزاري جلسات متعدد هيات فوتبال ، شاهد مشكلات فراواني از جمله فقدان توپ جمع كن ، آب آشاميدني ، نيروي انتظامي ، آمبولانس ، مسئول برانكارد و ... بوده ضمن اينكه بي نظمي در تهيه كارت معرفي مربيان و اعتراض هاي مكرر تيمهاي بازنده و برنده نيز دامنه مشكلات اين هيات را وسيع تر نمو ...

نمایش خبر در سایت مبدا