موفقيت يك كاشاني در آسيا

براي اولين بار دركشور يك كاشاني موفق به دريافت داوري آسيايي مج اندازي شد .به گزارش پورتال خبري كاشان ملك ارسلان مسعودي در حاشيه مسابقات مچ اندازي قهرماني آسيا در تاشكند در يكدوره كلاس داوري مچ اندازي آسيايي شركت كرد و موفق به اخذمدرك داوري آسيايي مچ اندازي شد .در اين كلاس داوري كه با حضور 17 نفرشركت كننده در شهر تاشكند برگزارشد طي آزمونهاي بعمل آمده توسط مدرس ژاپني و رئيس كميته داوران مچ اندازي آسيا آقاي "آمورا " برگزارشد مسعودي با بيشترين امتياز نمره قبولي دريافت كرد . ملك ارسلان مسعودي از ...

نمایش خبر در سایت مبدا