نشست مديران تربيت بدني دانشگاههاي منطقه سه كشور دركاشان

گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاه‌هاي منطقه سه كشور امروز در دانشگاه كاشان برگزار شد.مدير تربيت بدني دانشگاه كاشان با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت :در اين نشست برنامه‌ريزي و تعيين ميزباني مسابقات قهرماني مناطق در رشته‌هاي كشتي آزاد و فرنگي، فوتسال، فوتبال، واليبال، بسكتبال، تنيس روي ميز، بدمينتون و هندبال آقايان و همچنين مسابقات فوتسال، واليبال، بسكتبال، تنيس روي ميز، بدمينتون و هندبال بانوان مورد بحث و بررسي قرارگرفت . سعيد حلاج‌باشي با اشاره به تغيير رويكرد اداره كل تربيت بدني وزارت ...

نمایش خبر در سایت مبدا