معاون عمرانی شهرداری کاشانراهسازی و نهضت آسفالت معابر بزرگترین خدمت دولت نهم به شهرداریها

مهندس غلامرضا بخشنده فر در گفتگو با پورتال خبري كاشان گفت: شهرستان کاشان نیز از این اقدام مطلوب و متناسب دولت در شهرها را بهره مند شده و در این راستا شهرداری این شهرستان بر اساس نفاهم نامه فی ما بین سازمان شهرداریها کل کشور متعهد به اجرای 540 هزار و 47 متر مربع آسفالت در ازای تعهدات تعریف شده سازمان در تفاهم نامه شد. وی گفت: بر اساس این تفاهمنامه تا پایان تیر ماه سال جاری شهرداری کاشان نسبت به آسفالت معابر سطح شهر به طول 520 ه ...

نمایش خبر در سایت مبدا