معاینه فنی 15 هزار خودرو در کاشان

مسئول مرکز معاینه فنی خودروی شهرداری کاشان در گفتگو با پورتال خبري گفت در این مرکز به طور میانگین روزانه 120 خودروی سبک و سنگین بازبینی و معاینه فنی قرار می گیرند. غلامعلی ساران معاینه فنی خودروها را به منظور کاهش تصادفات ضروری دانست و گفت: افزایش مراجعه و دفت نظر رانندگان وظیفه شناس به این مراکز یکی از راهکارهای جلوگیری از تصادفات جاده ای و پیشگیری از خسارات جانی و مالی احتمالی شهروندان است. به گفته وی، در سالهای اخیر استقبال شهروندا ...

نمایش خبر در سایت مبدا