مدير عامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان90 درصد تماس‏ها با سامانه 125 مزاحمت است

محمد مسعود چايچی با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : مزاحمين تلفني سامانه125 با استفاده ازامكانات رايگان تلفن هاي همگاني در سطح شهرستان براي ايجاد مزاحمت هاي تلفني با اين سامانه استفاده مي كنند . وي با اشاره به اينكه در بعضي از مواقع همزمان هرچهار كانال تماس يا سامانه 125 توسط مزاحمين تلفني اشغال است افزود :‌ بطورميانگين روزانه 600 مورد مزاحمت تلفني از طريق سامانه 125 سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان به ثبت مي رسد . وي ضمن اظهار نگراني از افزايش مزاحمت هاي تلفني با اين سامان ...

نمایش خبر در سایت مبدا